Sunday, August 21, 2011

Art of Gunnar Berg. Painting: Fra Svolvær havn
Gunnar Berg Art Gallery
Painting: Fra Svolvær havn