Thursday, July 28, 2011

Portrait of Anna Akhmatova. Nathan Altman Art.
Nathan Altman Art Gallery
Portrait of Anna Akhmatova-1914